Procesní řízení.
Snadno.
Efektivně.

Kontaktujte nás

O aplikaci Team assistant

Definice a automatizace vašich procesů.

Team assistant je nástroj na okamžité zlepšení řízení vaší společnosti. Pomůže vám procesy popsat a následně automatizovat jejich běh, efektivně je řídit a jednoduše vyhodnocovat, abyste je mohli dále optimalizovat.

Všechny výhody procesního řízení jsou nyní dostupné i vám. Celá aplikace má jednoduché, promyšlené a uživatelsky přívětivé ovládání v prostředí internetového prohlížeče. Je intuitivní a bez zbytečných dvojkliků a klávesových zkratek. Nemá žádné skryté volby aktivované pravým tlačítkem myši. Nepoužívá žádné technické IT termíny. Všechny informace jsou uspořádány do logických celků – aplikace využívá principu záložek. Pokud ji potřebujete, máte k dispozici instantní nápovědu.


Máte zájem ?

Kontaktujte nás

Efektivita

Řešení jsme připraveni dodávat formou služby (SaaS) a Team assistant tedy nevyžaduje žádné investiční náklady, které jsou obvykle spojeny se zaváděním nového softwaru. Vystačíte si se svými počítači a připojením k internetu. Provozní náklady dále závisí pouze na intenzitě využívání. Nemusíte se starat o aktualizace. Využívání aplikace Team assistant má rychlý dopad na kvalitu řízených procesů a poskytne vám dostatek podkladů k jejich vylepšení.

Přehlednost

S aplikací Team assistant sledujete stav všech procesů na jednom místě. Díky jasnému vymezení organizační struktury, systému rolí a mechanismu přidělování úkolů získáte spolehlivý manažerský nadhled a jistotu, že se ke každému úkolu bude ve správný čas věnovat správný řešitel. K vytvoření přehledů i ad-hoc reportů nepotřebujete IT specialisty, jednoduše si je nastavíte a upravíte sami, podle svých aktuálních potřeb.
Flexibilita

Team assistant se přizpůsobuje vám, ne vy jemu. Nehraje roli, v čem podnikáte, kolik máte zaměstnanců. Díky řešení Team assistant máte šablony procesů nadefinované přesně podle svých potřeb.

Některé obchodní záležitosti vyžadují hodně lidských vstupů. Účastníci se mohou nacházet ve více organizačních jednotkách i v různých firmách. Další procesy jsou zaměřené spíše na fungování systémů, jiné na práci s dokumenty. A další jsou orientované na projekty. Ve všech těchto oblastech je vhodné použít řešení Team assistant.
Popis a vizualizace procesů


Automatizace procesů


Správa dokumentů (DMS)


Statistiky, reporty


E-mailové notifikace


Správa uživatelů, rolí a organizační struktury

Vlastnosti pohledem architekta

Co potřebuje vědět váš IT specialista.

Škálovatelnost

Technické prostředky přesně pro dosažení požadovaného výkonu.

Nízké provozní náklady

Žádná instalace na klientském zařízení. Různé serverové platformy.
 

Vysoká dostupnost

Dosažení definovaného cíle spolehlivosti a dostupnosti aplikace.

Bezpečnost

Standardizované prověřené komponenty. Zabezpečená komunikace.
 

Univerzálnost

Různá klientská zařízení, různé platformy a operační systémy.

Rychlé nasazení

On-line aplikace. Lze jako privátní nebo veřejné cloudové řešení.

Spolupráce s jinými systémy

Snadná integrace. Standardizovaná rozhraní.

Zhodnocení stávajících investic

Team assistant nenahrazuje žádný z vašich stávajících informačních systémů. Je vytvořen tak, aby je efektivně doplnil. Pomáhá vytvořit systém v oblastech, které buď nejsou vůbec pokryty, nebo jsou pokryty nevyhovujícím způsobem - například pouze e-mailovou komunikací. Pomáhá zlepšit komunikaci mezi systémy a tím zlepšuje způsob jejich využívání.

Způsoby komunikace

S okolními informačními systémy lze komunikovat v reálném čase nebo dávkově. Spojení v reálném čase je zajištěnou obousměrnou komunikací pomocí webových služeb. Aplikace Team assistant je vytvořena tak, aby se stala součástí vaší SOA architektury. Dávková komunikace spočívá na zpracování dat prostřednictvím datových interface. Přimo je podporováno spojení do nejčastěji používaných databází nebo zpracování datových extraktů v oblíbených formátech.

Každý z uvedených způsobů je vhodný pro jiný typ spojení. Zatímco poskytnutí informace o schválení objednávky nebo přijaté faktury je vhodné zapsat do ERP systému okamžitě, tak například načíst číselník zákazníků stačí jedenkrát za den.

Newsletter

Zde najdete naše poslední newslettery ke stažení

Rychlá řešení

Pokrytí specifických oblastí vašeho zájmu.

ERP assistant je sada předpřipravených procesů, pro automatizaci nejčastějších back-office úloh.

GDPR assistant je sada předpřipravených procesů, která vám výrazně zjednoduší a zrychlí vypořádání se s požadavky v oblasti GDPR.

Realizované procesy

Ukázky nejčastěji implementovaných procesů.

Žádanky a nákupní objednávky

Agenda přijatých faktur

Připomínkování a schvalování smluvních dokumentů

Zákazníci

Případové studie

Inspirujte se příběhy našich zákazníků.

Schvalování smluvních dokumentů v Českém aeroholdingu

Město Říčany - procesní a projektové řízení

Podpůrné procesy ve společnosti Tesco Franchise Stores ČR

Řízení projektů na Krajském úřadu Plzeňského kraje

Obchodně - servisní procesy ve společnosti EDM TRADE

Obchodní procesy ve společnosti Neit Consulting

Podpora provozního řízení AKM Majer & Partners

Podpora IT oddělení Český inkasní servis

Kontaktujte nás

Neit Consulting s.r.o.
Washingtonova 1624/5
110 00 Praha 1
Czech republic
Phone: +420 720 032 333
E-mail: info@neit.cz